واحد R&D:

تحقیق و توسعه اولین مرحله از توسعه خدمات جدید و یا فرآیند تولید را تشکیل می‌دهدواحد تحقيق و توسعه در شركت قطعه سازان ميثاق با همكاري شركت هاي خودروسازي در زمینه توسعه خدمات یا محصولات جدید و یا بهبود خدمات یا محصولات موجود فعالبت دارد. ليست ذيل برخي از پروژه هاي اخير اين واحد مي باشد:

SP 0

SP 100

Brillance H320

Brillance H330

Changan CS35

Rich

Ario Z300

Tiba 231

Saipa 151 Euro 4

Middle muffler Saipa 151 Euro 2

Saipa 211

Sp 100 CF